Cykelvänliga städer

Alla som någon gång har försökt cykla i Sveriges huvudstad vet att man gör det med sitt eget liv som insats – Stockholm kan knappast kallas för en cykelvänlig stad, även om stadens ledning jobbar med att förbättra situationen. Det finns dock flera städer i världen som Stockholm kan ha som förebilder i sitt arbete, där cyklister minst sagt kan känna sig välkomna.

En av de mest kända cykelvänliga städerna i världen är till exempel Amsterdam i Nederländerna. I denna stad finns fler än 700 000 cyklar, och runt 30 procent av all transport i staden sker på cykel. Amsterdams ledning har lyckats med detta genom att ha snabba och effektiva cykelbanor, genom att anpassa biltrafikens hastighet till cyklarna på de sträckor där cykelbanan går ihop med bilbanan, och genom att förse cyklisterna med bra parkeringsmöjligheter både utanför stan (där de flesta bor) och inne i stan (där de flesta jobbar). Det gör att möjligheterna att pendla till jobbet genom att cykla är mycket goda i Amsterdam, och att ett pendlingsavstånd på upp till 15 kilometer är helt görbart på cykel.

En annan europeisk stad där cyklarna dominerar är Köpenhamn. Hela 60 procent av alla Köpenhamnbor reser till jobbet med cykel (och bara 14 procent i bil). Hemligheten bakom detta är bland annat alla de cykelbanor som byggts i staden (som ju är mycket billigare än att bygga vägar, resonerar ett av Köpenhamns kommunalråd), och det faktum att det är gratis att ta med sig cykeln på Köpenhamns tunnelbana. Det gör att det är enkelt och smidigt att ta cykeln även längre sträckor, och att det faktiskt går snabbare att cykla än att åka bil i staden – och få saker motiverar människor att förändra sina vanor lika mycket som en möjlighet att göra livet enklare. Köpenhamn har bland annat byggt särskilda cykelbroar mellan de olika öarna som staden är byggd på – en idé som Stockholm med fördel kan ta efter.

Det finns dock även städer i Sverige som är betydligt cykelvänligare än Stockholm. En sådan stad är Uppsala, och det följer kanske naturligt att det finns fler cyklister där än i resten av landet, eftersom det är en klassisk studentstad, och cykling ju är ett betydligt billigare transportmedel än bil eller kollektivtrafik. De många cyklarna i Uppsala har dock lett till problemet att cykelstöld är ett av de allra vanligaste brotten i staden. Detta syntes tydligt då Brottsförebyggande rådet tog fram statistik gällande den ökade stölden av cykeldelar. Generellt i hela landet var ökningen 32 procent, men endast i Uppsala var ökningen hela 130 procent. Bor man i Uppsala gör man med andra ord bäst i att vidta förebyggande åtgärder, för att förhindra att ens cykel blir stulen. Det bästa man kan göra är inte att ta till extra lås – om en tjuv verkligen vill ha cykeln tar hen sig igenom dem ändå. Istället ska man se till att ens cykel är så lite stöldbegärlig som möjligt, till exempel genom att ha en äldre modell och genom att göra cykeln unik och lätt att känna igen. Det kan man exempelvis göra genom att spraya cykelns ram i en uppseendeväckande färg eller i ett unikt mönster. På Hlstore.com hittar du Sveriges tveklöst största sortiment av sprayfärger, så att du kan hitta en nyans som du både tycker om och som avskräcker cykeltjuvar.